Miljön är lika viktig för oss som för nästa generation
Lättbetong har en utmärkt isoleringsförmåga som gör att stenhus med enkla medel blir ett energisnålt hus. Minimalt underhåll, låga driftkostnader och en god värdestegring gör våra stenhus till ett ekonomiskt val även på längre sikt.

Man får också ett naturligt inomhusklimat genom egenskapen stenen har att magasinera värme. Temperaturen i huset blir jämn och behaglig och det är varmt på vintern och svalt på sommaren. Husets stomme har en låg klimatpåverkan och är 100% återvinningsbar.

Jag vill veta mer, kontakta mig

Fyll i ditt namn, e-post och telefonnummer så återkommer vi.